Współpraca z firmą Cool City Avionics

Na tegorocznej konwencji AEA w Orlando podjęliśmy konstruktywne rozmowy z amerykańską firmą Cool City Avionics – producentem autopilotów do śmigłowców. Wynikiem ich było nawiązanie współpracy w zakresie oferowania przez nas urządzeń tej firmy na polskim rynku. – W wyniku współpracy z Cool City Avionics oferta nasza wzbogaciła się o systemy…

Czytaj więcej

Cooperation with Cool City Avionics

During this year’s AEA convention in Orlando we hold very important talks with American company Cool City Avionics, a producer of helicopter autopilots. As a result we established cooperation in the field of their products offered on the Polish market by our company. – As a result of cooperation Cool…

Czytaj więcej

Spotkanie z Mediami na AEA w Orlando

Tegoroczna AEA była dla nas okazją do spotkania z przedstawicielami mediów. Krzysztof Sułkowski z naszego Działu Awioniki udzielił wywiadu pani Lauren McFarland – Dyrektor Działu Reklamy w AEA, a jednocześnie członkini zespołu redagującego Avionics News Magazine. Rozmowa dotyczyła naszej obecności w stowarzyszeniu AEA – czym jest dla nas członkostwo, co…

Czytaj więcej

Spotkanie dealerów Garmin w Kennedy Space Center

Tradycją corocznych Konwencji są wieczory organizowane przez producentów dla swoich dealerów. W tym roku mieliśmy przyjemność uczestniczyć we wspaniałym wieczorze, zorganizowanym przez firmę GARMIN dla „całej rodziny Garmin-a”. Blisko 150 osób zaproszonych zostało do oddanego 2 lata temu nowego muzeum w Kennedy Space Center na przylądku Canaveral na Florydzie. Pod…

Czytaj więcej

Meeting of Garmin dealers at Kennedy Space Cente

There is a tradition that during an annual Convention manufacturers organize special evenings for their dealers. This year we were pleased to participate in the wonderful evening, organized by GARMIN for „the whole Garmin family”. Nearly 150 people were invited to a new (opened 2 years ago) museum at the…

Czytaj więcej

Jubileusz 20-lecia Paula Derk w organizacji AEA

Podczas tegorocznej Konwencji Stowarzyszenia Elektroników Lotniczych – AEA w Orlando (Aircraft Electronics Association) okrągły jubileusz 20-lecia sprawowania swojej funkcji obchodziła Pani Paula Derks – Prezydent Organizacji AEA. Gratulacjom ze strony uczestników Konwencji nie było końca My także przyłączamy się do nich, składając jednocześnie wyraz uznania dla 20- letniej, wspaniałej działalności…

Czytaj więcej

59. Międzynarodowa Konwencja AEA w Orlando

Pod hasłem „w oczekiwaniu na nowe horyzonty” odbyła się tegoroczna Konwencja Stowarzyszenia Elektroników Lotniczych – AEA w Orlando (Aircraft Electronics Association), w której tradycyjnie już wzięliśmy udział. Po 6. latach gospodarzem konferencji był ponownie Gaylord Palms Convention Center w Orlando na Florydzie. Konwencja AEA jest największym na świecie spotkaniem producentów,…

Czytaj więcej

20th anniversary of Paula Derk in AEA organization

During this year’s AEA Convention in Orlando (Aircraft Electronics Association) Ms. Paula Derk celebrated her 20th round anniversary of holding the function of the President in AEA organization. There was no end to the congratulations from the Convention participants. We also join in them, and we would also like to…

Czytaj więcej

59th Annual AEA International Convention in Orlando

This year’s AEA convention (Aircraft Electronics Association) in Orlando, in which we traditionally took part, was held under the banner „New Horizons Await”. After 6 years, the conference was again organized in Gaylord Palms Convention Center in Orlando, Florida. AEA Convention is the world’s largest gathering of manufacturers, distributors of…

Czytaj więcej