Blokada alkoholowa planowane działania

W listopadzie w siedzibie naszej firmy w Warszawie gościliśmy przedstawicieli firmy ACS/ Alcolock – panów: Felixa JE Comeau – właściciela firmy, oraz Chrisa J Wilsona– Dyrektora Zarządzającego. Spotkanie miało na celu omówienie strategii rozwoju i wspólnych działań na najbliższe lata. Było także okazją do rozmowy z właścicielem firmy, a zarazem…

Czytaj więcej

Nowe korzyści dla pilotów General Aviation

Nie ustają nowości w zakresie awioniki, wprowadzane przez naszego partnera- firmę GARMIN. Kolejne z nich dotyczą łączności bezprzewodowej w popularnych urządzeniach serii GTN650/750 – nowe oprogramowanie 6.21, nowe cechy, rozszerzony interfejs użytkownika i dodatkowe rozwiązania to najważniejsze ze zmian. Oprogramowania 6.21 dostępne jest dla systemów GTN w samolotach, zarejestrowanych w…

Czytaj więcej

Garmin G5 dla certyfikowanych statków powietrznych

Garmin G5 dla Certyfikowanych Statków Powietrznych. Firma Garmin uzyskała zatwierdzenie Federalnej Administracji Lotnictwa USA (FAA) dla elektronicznego wskaźnika parametrów lotu G5. W ramach STC (uzupełniającego certyfikatu typu) zgodnie z listą AML wskaźnik będzie mógł być montowany na 562. modelach certyfikowanych statków powietrznych. Kompaktowy i ekonomiczny Garmin G5 zapewnia wyjątkową wydajność…

Czytaj więcej

Garmin G5 for certified aircrafts

Garmin has announced the FAA approval of the G5 electronic flight instrument. In the frames of supplemental type certificate (STC) according to the AML list (a comprehensive approved model list) the instrument can be installed in 562 aircraft models. The compact and cost-effective G5 delivers exceptional performance and reliability as…

Czytaj więcej

General Aviation New advantages for pilots

Our business partner – GARMIN – still introduces something new in the field of avionics. This time the most important changes involve wireless connectivity for GTN 650/750 –new software 6.21, expanded feature set, an enhanced user interface and other additional solutions. Software version 6.21 is available for GTN systems of…

Czytaj więcej