MultiViu Professional Plug 'N Play

Уже более 30 лет мы сотрудничаем с одним из ведущих производителей автобусов – фирмой Autosan. В связи с технологическим прогрессом, а также развитием новых аппаратных и программных технических решений, наш отдел развития и поддержки совместно с инженерами-конструкторами из фирмы Autosan разработали прототип новой приборной панели, которая соответствует всем требованиям пользователей…

Czytaj więcej

MultiViu Professional Plug 'N Play

We have been cooperating with Autosan company, one of the leading bus manufacturers, for over 30 years. In connection with technological progress, application of new hardware and programming solutions, our Development and Support Department, together with the constructors from Autosan, created a prototype of the latest driver’s desktop. The desktop…

Czytaj więcej

MultiViu Professional Plug 'N Play

Z jednym z czołowych producentów autobusów – firmą Autosan współpracujemy już od ponad 30 lat. W związku z postępem technologicznym, zastosowaniem nowych rozwiązań sprzętowych i programistycznych, nasz Dział Rozwoju i Wsparcia razem z konstruktorami z firmy Autosan stworzyli prototyp najnowszego pulpitu kierowcy, spełniającego wymagania odbiorców, czyli kierowców, serwisów i zarządów…

Czytaj więcej

Szkolimy na międzynarodową skalę

Do naszej siedziby w Mykanowie na kilkudniowe szkolenie przyjechali pracownicy Wydziału Inżynierii Elektrycznej Uniwersytetu w Belgradzie, by zapoznać się z architekturą systemu KIBES, opartą na CBCU oraz możliwościami wizualizowania wszystkich informacji na wyświetlaczu MVP. Aktualnie nasz Dział Rozwoju i Wsparcia realizuje kilka ciekawych projektów, związanych z integracją wielu systemów, stosując…

Czytaj więcej

We Train on an International Scale

In our headquarters in Mykanów we organized a few-day training for the employees of Faculty of Electrical Engineering at University of Belgrade. Training participants got familiar with the architecture of KIBES system, which is based on CBCU, and the possibilities of visualizing all information on the MVP display. At the…

Czytaj więcej