//

Złoty Certyfikat Solidna Firma

1 min czytania

Już po raz piąty firma nasza znalazła się w gronie tegorocznych laureatów Programu Gospodarczo- Konsumenckiego Solidna Firma. Pięciokrotny tytuł „Solidnej Firmy” zaowocował przyznaniem nam Złotego Certyfikatu. Tytuł „Solidnej firmy 2018” otrzymaliśmy za terminowe regulowanie wszelkich zobowiązań oraz poszanowanie ekologii i praw konsumenta. Po raz pierwszy przystąpiliśmy do Programu Solidna Firma w 2003 r. Sam program „Solidna Firma” jest system oceny i weryfikacji przedsiębiorstw przez ekspertów, konsumentów i partnerów gospodarczych.

Rozpoczyna się od dobrowolnego poddania się przez przedsiębiorców zewnętrznej uproszczonej analizie finansowej, a kończy uzyskaniem prestiżowego tytułu „Solidnej Firmy”. Podstawowym warunkiem uczestnictwa firmy w programie są terminowe rozliczenia z kontrahentami i pracownikami; terminowe regulowanie płatności z tytułu podatków, ceł, należności wobec ZUS, opłat leasingowych i należności kredytowych; brak wyroków zasądzających w sprawach o nieuregulowane należności; przestrzeganie prawa pracy, praw konsumenta, zasad BHP oraz terminowe wywiązywanie się ze zobowiązań reklamacyjnych.

Poprzedni artykuł

Zaplecze magazynowe silników TM4

Następny artykuł

Kompleksowa i profesjonalna integracja techniczna

Najnowsze z Blog

0 $0.00