Współpraca z ARP E-Vehicles – wspólnie tworzymy autobusy elektryczne

/

W okresie pandemii nawiązaliśmy intensywną współpracę z firmą ARP E-Vehicles – spółką należącą obecnie do grupy Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. Powstała ona na bazie dawnej firmy Rafako Ebus, która prowadziła prace badawcze i koncepcyjne, zmierzające do powstania polskiego autobusu elektrycznego. Przejęcie przez ARP w 2020 roku kontroli nad spółką znacząco…

Czytaj więcej

Nasze ostatnie modernizacje

Koniec roku był okresem intensywnych prac w zakresie modernizacji awioniki na statkach powietrznych. Z powodzeniem udało nam się zakończyć prace modernizacyjne w samolocie Piper  PA-28R, jak również rozpocząć i częściowo sfinalizować modernizację awioniki w Cessnie FR172J Reims Rocket. W obu projektach uczestniczyły nasze zespoły PART 21 oraz PART 145.…

Czytaj więcej

STC dla DRABPOL-u – pierwsze takie w Polsce

Z wielką przyjemnością chcieliśmy poinformować, że pod koniec roku nasza Organizacja Projektująca Part 21 otrzymała Uzupełniające Świadectwo Typu (ang. STC – Supplemental Type Certificate) na instalację systemu zrzutu szczepionek w samolocie Airvan GA8. Podkreślić chcemy, że jest to pierwsze STC wydane przez europejski nadzór lotniczy (EASA) dla Organizacji Part 21   …

Czytaj więcej