DTCO 4.1: Druga wersja inteligentnych tachografów obowiązkowa w Unii Europejskiej od sierpnia 2023 r.

1 min czytania

Najnowsza wersja inteligentnego tachografu

Od 21 sierpnia 2023 r. wszystkie nowo rejestrowane pojazdy użytkowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony muszą mieć na pokładzie drugą wersję inteligentnego tachografu. Następnie, w ciągu najbliższych trzech lat, nastąpi stopniowa modernizacja pojazdów użytkowych wykorzystywanych w ruchu transgranicznym. Ten obowiązek doposażenia ustanowiony przez Unię Europejską jest kolejnym etapem w historii tachografów. Do tej pory nowe generacje tachografów nigdy nie musiały być modernizowane.

Wraz z nową, drugą wersją inteligentnego tachografu, tachograf cyfrowy po raz pierwszy w swojej historii posiada funkcję, która wykracza poza rejestrację czasu pracy. DTCO 4.1 wspiera monitorowanie i egzekwowanie nowych wymogów Pakietu Mobilności UE, które mają na celu poprawę bezpieczeństwa i warunków pracy w logistyce transportu.

Wymogi te obejmują również dowód przejazdów kabotażowych oraz delegowanie kierowców – mówiąc prościej, oddelegowanie pracownika poza granice kraju macierzystego. Dla nas w firmie Continental głównym wyzwaniem było przełożenie wymagań z Brukseli na odpowiednią technologię. I to nam się udało, ponieważ DTCO 4.1 otrzymał oficjalną homologację typu na początku czerwca 2023 roku.

„Prawie żaden inny przyrząd w kokpicie pojazdu użytkowego nie zmienił codziennego życia na europejskich drogach tak, jak tachograf. Dzięki temu konkurencja w logistyce transportu stała się bardziej sprawiedliwa, warunki pracy kierowców bezpieczniejsze, a zarządzanie flotą coraz bardziej efektywne” – mówi Ismail Dagli, szef jednostki biznesowej Smart Mobility w firmie Continental. „Jesteśmy bardzo dumni, że możemy kontynuować tę tradycję z DTCO 4.1 i kolejnymi modelami”.

Poprzedni artykuł

KIBES dla samochodów ciężarowych/terenowych – CBCU3

Następny artykuł

VDO SmartTerminal – czytnik dla nowoczesnej floty

Najnowsze z Blog

0 $0.00